31

آگوست
2019

راست افراطی، نئونازیسم و برتری طلبی سفیدپوستان؛ تهدید جدی برای کانادا

Posted By : کاناداهوم/ 250

[ad_1]

اتاوا- رالف گودل، وزیر امنیت عمومی کانادا معتقد است که کانادا با تهدیدات جدی مانند راست گرایی افراطی، نئونازیسم و برتری طلبی سفیدپوستان روبرو می باشد. او در مورد فعالیت گروه هایی که نفرت، یهودی ستیزی و اعمال خشونت را ترویج می کنند، ابراز نگرانی کرد.

[ad_2]