09

جولای
2019

رئیس دولت کبک: در این استان از خبری نیست

Posted By : کاناداهوم/ 312

[ad_1]

کبک- فرانسوا لگو، رئیس دولت کبک وجود اسلام هراسی در آن استان را نفی کرده و با این اظهارنظر مانع اختصاص روز ملی مبارزه با اسلام هراسی در کبک شد.
سه شنبه گذشته و در دومین سالگرد حمله مسلحانه به مسجد و مرکز اسلامی در کبک سیتی که به کشته شدن 6 نمازگزار و مجروح شدن عده ای دیگر انجامید، ژنویو گیبالت، معاون لگو، احتمال تعیین شدن روز ملی را مطرح کرد. اما لگو، این پیشنهاد را نپذیرفت. وی در توجیه مخالفتش گفت:
لازم به ذکر است که در اتاوا، ماه گذشته پیشنهاد تعیین 29 ژانویه به عنوان را مطرح کرد. جان توری، شهردار تورنتو، متعاقبا 29 ژانویه را به عنوان روز یادبود و مبارزه با اسلام هراسی تعیین کرد.

[ad_2]