09

جولای
2019

رئیس دولت کبک: در این استان از خبری نیست

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 124 0کبک- فرانسوا لگو، رئیس دولت کبک وجود اسلام هراسی در آن استان را نفی کرده و با این اظهارنظر مانع اختصاص روز ملی مبارزه با اسلام هراسی در کبک شد.
سه شنبه گذشته و در دومین سالگرد حمله مسلحانه به مسجد و مرکز اسلامی در کبک سیتی که به کشته شدن ۶ نمازگزار و مجروح شدن عده ای دیگر انجامید، ژنویو گیبالت، معاون لگو، احتمال تعیین شدن روز ملی را مطرح کرد. اما لگو، این پیشنهاد را نپذیرفت. وی در توجیه مخالفتش گفت:
لازم به ذکر است که در اتاوا، ماه گذشته پیشنهاد تعیین ۲۹ ژانویه به عنوان را مطرح کرد. جان توری، شهردار تورنتو، متعاقبا ۲۹ ژانویه را به عنوان روز یادبود و مبارزه با اسلام هراسی تعیین کرد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.