28

آوریل
2019

رئیس دولت ساسکاچوان: ترودو فقط به حفظ شغل در کبک فکر می کند

Posted By : کاناداهوم/ 239 0ساسکاچوان- اسکات مو و ریچل ناتلی، به ترتیب روسای دولت محافظه کار ساسکاچوان و نیودموکرات آلبرتا می گویند که رسوایی SNC- Lavalin باعث شده نخست وزیر روی خطراتی که اشتغال را در استان هایشان تهدید می کند، بی توجه بشود.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.