01

اکتبر
2019

دو هزار و نوزده؛ سال استیلای کانادا بر جهان

Posted By : کاناداهوم/ 244

[ad_1]

اتاوا- کانادا طی 150 سال گذشته کمابیش در صحنه جهانی حضور داشته و انتقادهای سازنده و ایده های خوبی را به جهانیان ارائه کرده؛ آگاهانه در ماموریت های حافظ صلح، جنگ جهانی دوم و اولین جنگ عراق شرکت کرده و از وارد شدن به مناقشاتی مانند جنگ ویتنام و دومین جنگ عراق خودداری کرده است.

[ad_2]