01

اکتبر
2019

دو هزار و نوزده؛ سال استیلای کانادا بر جهان

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 84 0اتاوا- کانادا طی ۱۵۰ سال گذشته کمابیش در صحنه جهانی حضور داشته و انتقادهای سازنده و ایده های خوبی را به جهانیان ارائه کرده؛ آگاهانه در ماموریت های حافظ صلح، جنگ جهانی دوم و اولین جنگ عراق شرکت کرده و از وارد شدن به مناقشاتی مانند جنگ ویتنام و دومین جنگ عراق خودداری کرده است.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.