30

جولای
2020

دو راهی دولت- پیش خرید واکسن احتمالی کرونا یا سرمایه گذاری برای تولید واکسن داخلی

Posted By : کاناداهوم/ 64 0به گزارش گلوب اند میل، هم اکنون مذاکرات داغی درباره پیش خرید واکسن احتمالی کوید-۱۹ برای کانادایی ها در بین مقامات بهداشت و سلامت کانادا در جریان است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.