۱۰

مرداد
۱۳۹۸

دومین سالگرد حمله مسلحانه به مسجد کبک سیتی؛ ادامه کشتارهای ناشی از نفرت نژادی و مذهبی

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 32 0کبک سیتی- دو سال پس از حمله مسلحانه ۲۹ ژانویه ۲۰۱۷ آلکساندر بیسونت به مرکز فرهنگی اسلامی در کبک و به خاک و خون کشاندن نمازگزاران، اسامی قربانیان بار دیگر در یادها زنده شده است؛ عبدالکریم حسن، عذالدین سوفیان، ابوبکر تبطی، ابراهیما باری، خالد بلقاسمی و مامادو تانو باری. در این حمله خونین نوزده نفر دیگر مجروح شدند. ایمان دربالی، که عمدا خود را مقابل بیسونت قرار داد تا از آسیب دیدن نمازگزاران دیگر جلوگیری کند، هم اکنون فلج شده است.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.