29

آوریل
2020

دولت پیش بینی می کند شمار قربانیان کووید-۱۹ تا ۵ می به ۳۸۳۳ نفر برسد

Posted By : کاناداهوم/ 89 0به گزارش گلوب اند میل، مدل سازی های جدید دولت از پاندمی نشان می دهد تناقضی در حال رخ دادن است: با وجود کاهش آمار ابتلا، آمار مرگ و میر ناشی از کووید-۱۹ رو به افزایش است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.