27

آوریل
2019

دولت فدرال به دنبال استفاده از دستگاه های ردیابی آمادگی بدنی کارمندان دولت

Posted By : کاناداهوم/ 414

[ad_1]

اتاوا- بر اساس گزارش منتشر شده از سوی CBC، یک گروه تحقیقاتی کوچک در داخل دفتر نخست وزیر، به دنبال بررسی این مساله است که آیا کارمندان دولت برای کاهش مبلغ حق بیمه باید از دستگاه های الکترونیکی Fitness Tracker (دستگاه ردیابی آمادگی بدنی) استفاده کنند یا خیر؟
ردیاب های آمادگی بدنی، مانند ساعت های هوشمند، همچنین می توانند از طریق برنامه loyalty به کارکنان دارای آمادگی بدنی مطلوب پاداش بدهند.
تحقیقات مورد اشاره توسط دفتر Privy Council و تحت عنوان Impact and Innovation Unit انجام شده است.

[ad_2]