25

مه
2019

دولت انتاریو در حال رایزنی برای حذف شکاف جنسیتی در میزان دستمزد

Posted By : کاناداهوم/ 344

[ad_1]

تورنتو- دولت محافظه کار پیشروی انتاریو در حال جمع آوری بازخوردها و نقطه نظرات صاحبان بیزنس برای تدوین لایحه جدید حذف شکاف جنسیتی در میزان دستمزد می باشد. دولت داگ فورد سال گذشته قانون مصوب دولت لیبرال را به حال تعلیق در آورد. قانون قبلی، منتشرکنندگان کلیه آگهی های استخدامی را ملزم به درج میزان دستمزد کرده، کارفرمایان را از پرس و جو در مورد حقوق و دستمزد قبلی متقاضی کار و یا برخورد انضباطی با کارکنانی که حقوق و دستمزد خود را نزد یکدیگر فاش می کنند منع می کرد. طبق جدیدترین گزارش اداره آمار کانادا، شکاف جنسیتی میزان حقوق و دستمزد 29.3 درصد در سال می باشد. به عبارتی زنان در ازای هر 1 دلار درآمد همکاران مرد خود، 71 سنت حقوق می گیرند.


[ad_2]