14

ژوئن
2020

دولت انتاریو: توقف اجرای حکم تخلیه اماکن تجاری در دوران پاندمی 

Posted By : کاناداهوم/ 132

[ad_1]

انتاریو- The Canadian Press: دولت انتاریو با هدف کمک به صاحبان کسب و کارهای کوچک که به دلیل پاندمی قادر به پرداخت اجاره بهای ملک تجاری نیستند، اجرای احکام تخلیه اماکن تجاری را موقتا متوقف کرده است. 

[ad_2]