23

آوریل
2019

دوشنبه هفته آینده تورنتو سفیدپوش می شود

Posted By : کاناداهوم/ 364

[ad_1]

ساکنان تورنتو خود را برای روبرو شدن با حداقل 4 سانتیمتر برف در روز دوشنبه آماده کنند. بارش برف بهاری در حالی پیش بینی شده که دمای هوای تورنتو یکشنبه 24 مارچ به 10 درجه سانتیگراد خواهد رسید. برای جمعه 22 مارچ بارش باران و برف پیش بینی شده است.
تا جایی که می توانید از هوای بهاری آخر هفته استفاده کنید، زیرا دمای هوا در اولین روز هفته آینده به 1 درجه سانتیگراد کاهش می یابد.

[ad_2]