23

آوریل
2019

دوشنبه هفته آینده تورنتو سفیدپوش می شود

Posted By : کاناداهوم/ 295 0ساکنان تورنتو خود را برای روبرو شدن با حداقل ۴ سانتیمتر برف در روز دوشنبه آماده کنند. بارش برف بهاری در حالی پیش بینی شده که دمای هوای تورنتو یکشنبه ۲۴ مارچ به ۱۰ درجه سانتیگراد خواهد رسید. برای جمعه ۲۲ مارچ بارش باران و برف پیش بینی شده است.
تا جایی که می توانید از هوای بهاری آخر هفته استفاده کنید، زیرا دمای هوا در اولین روز هفته آینده به ۱ درجه سانتیگراد کاهش می یابد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.