21

ژوئن
2019

دلزدگی رای دهندگان کانادایی از ترودو؛ افول محبوبیت نخست وزیر در آستانه انتخابات فدرال

Posted By : کاناداهوم/ 218 0اتاوا- در انتخابات فدرال که اکتبر سال جاری برگزار خواهد شد، اندرو شیر، رهبر حزب محافظه کار رقیب اصلی جاستین ترودو است. اخیرا شیر در تضعیف برند جاستین ترودو و محدود کردن دوره نخست وزیری اش به ۴ سال، از یک کمک موثر برخوردار بوده است. یعنی شخص ترودو!

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.