06

ژوئن
2019

در ماجرای رسوایی لاوالین چه کسی دروغ می گوید؟ ترودو یا وزیر دادگستری سابق؟

Posted By : کاناداهوم/ 250 0در ادامه جنجال SNC Lavalin، خانم جودی ویلسون-ریبالد، وزیر دادگستری سابق بعد از ظهر ۲۷ فوریه ۲۰۱۹ در جلسه کمیته قضایی پارلمان حاضر شد تا به سوالات اعضای کمیته در مورد ادعایش در مورد تحت فشار قرار گرفتن از سوی ترودو و دفتر نخست وزیر برای اعمال نفوذ در پرونده قضایی بر علیه شرکت کبکی، پاسخ بدهد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.