10

جولای
2020

دریافت کنندگان کمک های دولتی برنامه CERB احتمالا با یک شوک مالیاتی مواجه خواهند شد

Posted By : کاناداهوم/ 68 0به گزارش هافینگتون پست، اگر شما هم یکی از کسانی هستید که در ماه های اخیر از برنامه حمایتی دولت تحت عنوان CERB استفاده کرده اید، بیاد خود را برای مواجهه با واقعیتی تلخ در بهار آینده آماده کنید: به احتمال زیاد اداره درآمد کانادا از شما مالیات دریافت خواهد کرد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.