10

آگوست
2019

داگ فورد: هیزل مکالیون دستمزد صد و پنجاه هزار دلاری را نپذیرفته است

Posted By : کاناداهوم/ 183 0تورنتو- در پی انتشار خبر پیشنهاد دستمزد ۱۵۰ هزار دلاری به هیزل مکالیون، شهردار سابق میسی ساگا برای ارائه خدمات مشاوره ای به داگ فورد، رئیس دولت انتاریو اعلام کرد که خانم مکالیون این دستمزد را رد کرده و در واقع بدون دریافت وجه با او همکاری خواهد کرد.
فورد گفت: <من با هیزل آخر هفته گذشته ملاقات کردم. او گفت تا جایی که بتواند به من کمک می کند، ولی دستمزد نمی خواهد.>

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.