۰۵

شهریور
۱۳۹۸

دالراما فروشگاه اینترنتی راه اندازی کرد

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 9 0تورنتو- مسوولین Dollarama، خبر راه اندازی وب سایت برای خرید آنلاین را اعلام کردند. به این ترتیب بسیاری از اجناسی که در فروشگاه های  سراسر کانادا عرضه می شوند، به صورت عمده و از طریق اینترنت نیز فروخته خواهند شد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.