27

آگوست
2019

دالراما فروشگاه اینترنتی راه اندازی کرد

Posted By : کاناداهوم/ 172 0تورنتو- مسوولین Dollarama، خبر راه اندازی وب سایت برای خرید آنلاین را اعلام کردند. به این ترتیب بسیاری از اجناسی که در فروشگاه های  سراسر کانادا عرضه می شوند، به صورت عمده و از طریق اینترنت نیز فروخته خواهند شد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.