10

ژوئن
2019

داروی ضدقارچی خوراکی ریسک سقط جنین ناخواسته را افزایش می دهد

Posted By : کاناداهوم/ 281 0تورنتو- نتیجه تحقیقات اخیر پژوهشگران کانادایی نشان می دهد که دارویی که به طور معمول برای درمان عفونت قارچی واژن مورد استفاده قرار می گیرد، خطر سقط جنین ناخواسته را افزایش می دهد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.