05

آگوست
2020

خیر؛ ماسک مانع رسیدن اکسیژن کافی به بدن نمی شود!

Posted By : کاناداهوم/ 99

[ad_1]

کانادا- هافینگتون پست: در اکثر مواقع، ماسک مانع رسیدن اکسیژن کافی به بدن نمی شود. با این حال گروهی از مردم همچنان به مخالفت با ماسک و شایعه پراکنی درباره اثرات سوء آن ادامه می دهند. آنان ادعا می کنند که ماسک مانع رسیدن اکسیژن به بدن و خارج شدن دی اکسید کربن می شود. 

[ad_2]