27

ژانویه
2020

خرد شدن شیشه جلوی اتوبوس در اثر برخورد توده یخ کنده شده از سقف کامیون 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 91 0خرد شدن شیشه جلوی اتوبوس در اثر برخورد توده یخ کنده شده از سقف کامیون 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.