20

مه
2019

خدشه دار شدن وجهه ترودو در آستانه انتخابات کانادا به دلیل بحران سیاسی

Posted By : کاناداهوم/ 315

[ad_1]

اتاوا- به گزارش فرانس پرس و به نقل از msn.com: جاستین ترودو به عنوان قهرمان فمینیسم و ​​حقوق بومیان در کانادا به قدرت رسید و به سرعت در داخل و خارج از کشور به عنوان یک رهبر پیشرو معرفی شد. اما یک رسوایی بزرگ سیاسی که باعث استعفای دو وزیر او – هر دو زن- که یکی از آنها از اقوام نخستین نیز می باشد، وجهه او را در فاصله هفت ماه مانده تا انتخابات فدرال خدشه دار کرده است.
صاحبنظران می گویند که نخست وزیر 47 ساله برای باقی ماندن در این سمت نبرد سختی را پیش رو دارد. نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که برای اولین بار محافظه کاران از لیبرال ها پیشی گرفته اند.

[ad_2]