14

ژانویه
2020

خبر فوری: تایید اطلاعات مبنی بر ساقط شدن هواپیمای اکراین با پدافند ایران توسط جاستین ترودو

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 96 0خبر فوری: تایید اطلاعات مبنی بر ساقط شدن هواپیمای اکراین با پدافند ایران توسط جاستین ترودو

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.