14

ژانویه
2020

خبر فوری: تایید اطلاعات مبنی بر ساقط شدن هواپیمای اکراین با پدافند ایران توسط جاستین ترودو

Posted By : کاناداهوم/ 166

[ad_1]

خبر فوری: تایید اطلاعات مبنی بر ساقط شدن هواپیمای اکراین با پدافند ایران توسط جاستین ترودو

[ad_2]