08

ژوئن
2020

خبر بد: منطقه ساحلی کوبورگ انتاریو تا پایان تابستان بازگشایی نخواهد شد

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 26 0انتاریو- BlogToronto: یکی از مناطق ساحلی انتاریو یعنی  Victoria Beachواقع در شهر کوچک  Cobourg ، تا ۳۱ آگوست ۲۰۲۰ به روی مردم بسته خواهد ماند. اگر امیدوار بودید تابستان امسال نیز با سفر جاده ای کوتاه از این شهر زیبا و سواحل آن لذت ببرید، متاسفانه باید ناامیدتان کنیم. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.