29

ژوئن
2020

خانواده پیرمرد شصت و دو ساله کشته شده توسط پلیس خواهان اجرا شدن عدالت و اخراج مامور پلیس

Posted By : کاناداهوم/ 76 0میسی ساگا/انتاریو- CBC News: در پی کشته شدن مرد ۶۲ ساله به نام اعجاز چودری در درگیری با ماموران پلیس ناحیه پیل، SIU واحد تحقیقات ویژه پلیس تحقیقات خود را برای کشف علت کشته شدن چودری آغاز کرده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.