30

دسامبر
2019

حمله به مامور پلیس با قمه و بازداشت متهم بیست و هشت ساله 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 82 0حمله به مامور پلیس با قمه و بازداشت متهم بیست و هشت ساله 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.