22

مه
2019

حق طلبی برای زنان قربانی خشونت خانگی، علیرغم معلولیت در اثر آزار

Posted By : کاناداهوم/ 337

[ad_1]

رجاینا/ساسکاچوان– کری بنو (خبرنگار Regina Leader-Post) تا مدت ها تصور می کرد که بدترین اتفاقی که در زندگی برایش افتاده، از دست دادن یکی از پاهایش می باشد. در حالی که این اتفاق نه تنها او را از پای نینداخت، بلکه به یکی از سرسخت ترین حامیان قربانیان خشونت خانگی تبدیل کرد. او هم اکنون تجربه وحشتناک اش به عنوان قربانی خشونت خانگی را برای کمک به زنان دیگر به اشتراک می گذارد. کری می گوید: خشونت خانگی آنچنان در استان رواج دارد که مطمئن هستم تک تک ساکنان آن حداقل یک نفر را می شناسند که آن را تجربه کرده است. متاسفانه این معضلی است که کسی مایل به صحبت درباره اش نیست. همه فکر می کنند تنها یک هیولا می تواند انسان دیگری را آزار بدهد. در حالی که آزارگر می تواند یک دوست، یک برادر، یک عمو یا صمیمی ترین دوست باشد.

[ad_2]