07

آگوست
2019

حسابرسی اداره مالیات از حداقل صد مالیات دهنده کانادایی معرفی شده در بانک اطلاعاتی پارادایس

Posted By : کاناداهوم/ 178 0اتاوا- طبق اسناد ارائه شده در پارلمان، اداره مالیات کانادا تقریبا ۱۰۰ ممیزی از مالیات دهندگانی که در بانک اطلاعاتی Paradise Papers از آنها نام برده شده، انجام داده است. اداره مالیات کانادا ارتباط ۳ هزار فرد یا شرکت کانادایی با بانک اطلاعاتی را تایید کردند.
در حالی که تقریبا ۱۰۰ مالیات دهنده کانادایی نام برده شده، برای حسابرسی شناسایی شده اند، اما اداره مالیات تاکید می کند که هیچ یک از این افراد برای فرار از پرداخت مالیات تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته و حتی یک سنت از آنها دریافت نشده است. در گزارش اداره مالیات آمده است:
پیر-لوک دوسال، نماینده مجلس فدرال از حزب نیودموکرات و منتقد اداره مالیات می گوید:
همانطور که می دانید در سال ۲۰۱۷، خبرنگاران نشریه Toronto Star و خبرگزاری CBC، وجود ۳ هزار و ۳۰۰ کانادایی در بانک اطلاعاتی Paradise Papers را گزارش کردند. اسناد Paradise توسط نشریه آلمانی Suddeutsche Zeitung منتشر شده و با کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران به اشتراک گذاشته شد.
در اسناد فاش شده، فعالیت قانونی و در عین حال پرسش برانگیز بانک های خارج از کشور برای کمک به مالیات دهندگان متمول جهت فرار از پرداخت مالیات اشاره شده بود. از شرکت های کانادایی، ثروتمندان و حتی نخست وزیران سابق در این لیست نام برده شده بود.
اداره مالیات، نوامبر ۲۰۱۷ خبر انجام ۹۹۰ حسابرسی و آغاز ۴۲ تحقیقات کیفری در مورد ساختارهای مالی خارجی را اعلام کرد. اداره مورد اشاره، بیش از ۱ هزار و ۳۰۰ حسابرس را استخدام کرده است.
هرچند اداره مالیات و دولت لیبرال ادعا می کند که با متخلفین مالیات به شدت برخورد خواهد شد، اما دوسال این ادعا را نمی پذیرد و دولت را به کوتاهی و عدم اقدام قاطع متهم می کند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.