07

آگوست
2019

حسابرسی اداره مالیات از حداقل صد مالیات دهنده کانادایی معرفی شده در بانک اطلاعاتی پارادایس

Posted By : کاناداهوم/ 266

[ad_1]

اتاوا- طبق اسناد ارائه شده در پارلمان، اداره مالیات کانادا تقریبا 100 ممیزی از مالیات دهندگانی که در بانک اطلاعاتی Paradise Papers از آنها نام برده شده، انجام داده است. اداره مالیات کانادا ارتباط 3 هزار فرد یا شرکت کانادایی با بانک اطلاعاتی را تایید کردند.
در حالی که تقریبا 100 مالیات دهنده کانادایی نام برده شده، برای حسابرسی شناسایی شده اند، اما اداره مالیات تاکید می کند که هیچ یک از این افراد برای فرار از پرداخت مالیات تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته و حتی یک سنت از آنها دریافت نشده است. در گزارش اداره مالیات آمده است:
پیر-لوک دوسال، نماینده مجلس فدرال از حزب نیودموکرات و منتقد اداره مالیات می گوید:
همانطور که می دانید در سال 2017، خبرنگاران نشریه Toronto Star و خبرگزاری CBC، وجود 3 هزار و 300 کانادایی در بانک اطلاعاتی Paradise Papers را گزارش کردند. اسناد Paradise توسط نشریه آلمانی Suddeutsche Zeitung منتشر شده و با کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران به اشتراک گذاشته شد.
در اسناد فاش شده، فعالیت قانونی و در عین حال پرسش برانگیز بانک های خارج از کشور برای کمک به مالیات دهندگان متمول جهت فرار از پرداخت مالیات اشاره شده بود. از شرکت های کانادایی، ثروتمندان و حتی نخست وزیران سابق در این لیست نام برده شده بود.
اداره مالیات، نوامبر 2017 خبر انجام 990 حسابرسی و آغاز 42 تحقیقات کیفری در مورد ساختارهای مالی خارجی را اعلام کرد. اداره مورد اشاره، بیش از 1 هزار و 300 حسابرس را استخدام کرده است.
هرچند اداره مالیات و دولت لیبرال ادعا می کند که با متخلفین مالیات به شدت برخورد خواهد شد، اما دوسال این ادعا را نمی پذیرد و دولت را به کوتاهی و عدم اقدام قاطع متهم می کند.

[ad_2]