06

جولای
2020

حامیان حقوق بشر: داعشی های کانادایی را از سوریه بازگردانید

Posted By : کاناداهوم/ 65

[ad_1]

کانادا- Global News: اعضای یک گروه حامی حقوق بشر خواهان اقدام فوری دولت فدرال برای بازگرداندن داعشی های کانادایی است که در سوریه تحت بازداشت بسر می برند. اعضای گروه Human Rights Watch می گویند ده ها کودک، که اکثرا از والدین کانادایی در سوریه متولد شده اند، می بایست قربانی داعش تلقی شده و به کشور بازگردانده شوند. این گروه همچنین معتقد است که واحد ویژه تحقیقات بین الملل پلیس سلطنتی (RCMP) بایستی منابع و نیروی انسانی کافی را برای انجام تحقیقات کامل درباره بازداشتی های بزرگسال در اختیار داشته باشد. 

[ad_2]