14

جولای
2019

حاملگی با روش لقاح مصنوعی ریسک مشکلات دوران بارداری را افزایش می دهد

Posted By : کاناداهوم/ 323

[ad_1]

تورنتو- تحقیقات نشان می دهد که زنانی که با استفاده از روش های باروری، به ویژه لقاح مصنوعی (IVF) باردار می شوند، در مقایسه با سایر زنان در دوران بارداری و هنگام زایمان با مشکلات بیشتری روبرو می شوند. این عوارض شامل خونریزی پس از زایمان نیز می باشد که ممکن است به انتقال خون، بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه، عفونت سیستم تولیدمثل و در موارد بسیار نادر، مرگ منجر شود.
در گزارش مطالعاتی که در نشریه انجمن پزشکی کانادا منتشر شده است، گروهی از محققان، نرخ دچار شدن به عوارض شدید در زنانی که از طریق فن آوری باروری، باردار شده اند را در مقایسه با سایر زنان، بررسی کردند. دکتر ناتالی دایان، مدیر بخش زنان و زایمان مرکز بهداشتی دانشگاه مک گیل، گفت: دکتر دایان در عین حال تاکید کرد که تعداد مطلق زنانی که با این عوارض روبرو می شوند، بسیار اندک می باشد. بنابراین این روش بارداری کماکان برای اکثر زوج ها و زنانی که نمی توانند به طور طبیعی باردار شوند، بسیار امن و موثر می باشد.>
در کانادا، یک زوج از هر 6 زوج، از ناباروری رنج می برد. بسیاری از این زوج ها به فن آوری های باروری روی می آورند. استفاده از این روش ها به 18 هزار زایمان در سال منجر می شود. زنانی که از طریق درمان نازایی باردار می شوند، معمولا مسن تر بوده، اغلب برای اولین بار باردار شده و یا دوقلو حامله می شوند.
پژوهشگران در طرح مطالعاتی خود، سوابق 813 هزار و 719 زایمان در بیمارستان های انتاریو در فاصله سال های 2006 و 2012 را بررسی کرده و 11 هزار و 546 زن که از طریق درمان نازایی باردار شده بودند را با 47 هزار و 553 زنی که به طور طبیعی باردار شده بودند، مقایسه کردند. این مطالعه نشان داد در حالی که استفاده کنندگان از IVF بیشترین خطرات و عوارض بارداری را تجربه کردند، این خطرات نزد زنانی که از درمان های کمتر تهاجمی تر، مانند تزریق اسپرم فعال شده در آزمایشگاه داخل دیواره رحم (IUI) و تحریک تخمک گذاری با دارو استفاده کردند، به مراتب کمتر بود.

[ad_2]