24

اکتبر
2019

جواب منفی شهرداری مارکام و میسی ساگا به دایر شدن فروشگاه ماری جوانا

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 69 0میسی ساگا- دولت انتاریو به شهرداری های استان تا ۲۲ ژانویه ۲۰۱۹ مهلت داده تا نظر نهایی خود در مورد دایر شدن فروشگاه های خصوصی عرضه ماری جوانا در محدوده شان را اعلام کنند. چنانچه تا موعد مقرر، تصمیم شهرداری ها اعلام نشود، کمیسیون الکل و قمار انتاریو (AGCO)، به عرضه کنندگان خصوصی اجازه دایر کردن فروشگاه ها در این شهرداری ها را خواهد داد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.