24

اکتبر
2019

جواب منفی شهرداری مارکام و میسی ساگا به دایر شدن فروشگاه ماری جوانا

Posted By : کاناداهوم/ 165میسی ساگا- دولت انتاریو به شهرداری های استان تا ۲۲ ژانویه ۲۰۱۹ مهلت داده تا نظر نهایی خود در مورد دایر شدن فروشگاه های خصوصی عرضه ماری جوانا در محدوده شان را اعلام کنند. چنانچه تا موعد مقرر، تصمیم شهرداری ها اعلام نشود، کمیسیون الکل و قمار انتاریو (AGCO)، به عرضه کنندگان خصوصی اجازه دایر کردن فروشگاه ها در این شهرداری ها را خواهد داد.