28

مارس
2020

جریمه سنگین برای نقض کنندگان مقررات در خانه ماندن و دوری اجتماعی

Posted By : کاناداهوم/ 207

[ad_1]

کانادا- 680 News  : پس از تاکیدات مکرر روسای دولت های اسانی به مردم در مورد لزوم در خانه ماندن و دوری اجتماعی برای جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر COVID-19، پلیس برخورد جدی با متخلفین را آغاز کرده است. 

[ad_2]