16

آوریل
2019

جاگمیت سینگ با ورود به مجلس عوام تاریخ ساز شد

Posted By : کاناداهوم/ 254 0اتاوا- جاگمیت سینگ، رهبر حزب نیودموکرات کانادا صبح دوشنبه ۱۸ مارچ، با عمامه زرد رنگ وارد صحن مجلس شد و یک رویداد تاریخی را رقم زد. او اولین رهبر یک حزب سیاسی از اقلیت نژادی، در تاریخ کانادا می باشد.
سینگ بالاخره با پیروزی در انتخابات میاندوره ای Burnaby South، کرسی نمایندگی مجلس را به دست آورد، تا بتواند در ماه های باقی مانده تا انتخابات فدرال، در جلسات پرسش و پاسخ از دولت ترودو شرکت کند. نیودموکرات ها امیدوارند که حضور سینگ در مجلس عوام، به حزب برای خارج شدن از یکی از دشوارترین دوران های تاریخ حزب کمک کند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.