13

آوریل
2020

جاستین ترودو: شرکت های کانادایی مشغول ساخت سی هزار دستگاه تنفس مصنوعی

Posted By : کاناداهوم/ 72 0اتاوا- The Canadian Press: جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا در کنفرانس خبری روز سه شنبه ۷ آوریل اعلام کرد که چندین شرکت کانادایی در حال ساخت ۳۰ هزار دستگاه تنفس مصنوعی می باشند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.