19

جولای
2020

جاستین ترودو: تمدید یارانه حقوق و دستمزد تا دسامبر امسال

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 43 0اتاوا- ۶۸۰ News : یکی از برنامه های حمایتی دولت فدرال برای جبران خسارات اقتصادی ناشی از پاندمی تا دسامبر ۲۰۲۰ تمدید شد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.