07

ژانویه
2020

ثبت بیش از سی و یک هزار تخلف بهداشتی در رستوران های ساسکاچوان بدون دریافت جریمه

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 92 0ثبت بیش از سی و یک هزار تخلف بهداشتی در رستوران های ساسکاچوان بدون دریافت جریمه

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.