28

مه
2019

تولد صد و هشتاد و پنج سالگی تورنتو مبارک رویدادهای مهم در تاریخ حیات تورنتو

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 192 0۶ مارچ ۲۰۱۹، تورنتو ۱۸۵ ساله می شود. بزرگترین شهر کانادا به این مناسبت جشن دو روزه ای را در میدان Nathan Phillips دان تاون برگزار می کند. تورنتویی ها می توانند با شرکت در این جشن، گذشته، حال و آینده شهرشان را گرامی بدارند. تورنتو در دوران حیات خود رویدادهای مهم و سرنوشت ساز بسیاری را تجربه کرده است. از جمله؛

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.