19

آوریل
2020

توقف پروازهای ایر کانادا تا ماه جون 

Posted By : کاناداهوم/ 85اتاوا- The Canadian Press: شرکت هواپیمایی Air Canada اکثر پروازهایش را تا جون ۲۰۲۰ به حال تعلیق درآورده است. شرکت های Air Transat و Sunwing Airlines Ltd. نیز پروازهایشان را تا ۳۱ ماه مه لغو کرده اند.