19

آوریل
2020

توقف پروازهای ایر کانادا تا ماه جون 

Posted By : کاناداهوم/ 140

[ad_1]

اتاوا- The Canadian Press: شرکت هواپیمایی Air Canada اکثر پروازهایش را تا جون 2020 به حال تعلیق درآورده است. شرکت های Air Transat و Sunwing Airlines Ltd. نیز پروازهایشان را تا 31 ماه مه لغو کرده اند. 

[ad_2]