17

اکتبر
2019

توصیه برای مسافران آمریکا: ماری جوانا را تا حد امکان با پول نقد بخرید

Posted By : کاناداهوم/ 260

[ad_1]

اتاوا- کمیسیونر حریم خصوصی به کانادایی هایی که قصد خرید ماری جوانا با کارت اعتباری را دارند، توصیه می کند که در صورت نگرانی بابت استفاده از کارت اعتباری، آن را نقد بخرند. در بیانیه کمیسون، به غیرقانونی بودن ماری جوانا در اکثر حوزه های قضایی خارج از کانادا و پیامدهای خرید ماری جوانا با کارت اعتباری اشاره شده است. در بخشی از بیانیه آمده است: <اطلاعات شخصی خریداران ماری جوانا حساس می باشد. برخی از کشورها ممکن است در صورت اطلاع از خرید هر چند قانونی ماری جوانا توسط فرد، به او اجازه ورود ندهند.

[ad_2]