18

مارس
2020

توصیه انجمن سرطان کانادا به کبکی های پنجاه تا هفتاد و چهار ساله برای تست سرطان روده

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 77 0کبک- Global News: به مناسبت آغاز ماه اطلاع رسانی درباره سرطان مقعد و روده بزرگ، انجمن سرطان کانادا (CCS) به کبکی های ۵۰ تا ۷۴ ساله توصیه می کند که با انجام آزمایش تشخیصی، خود را در برابر این قاتل خاموش محافظت نمایند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.