18

مارس
2020

توصیه انجمن سرطان کانادا به کبکی های پنجاه تا هفتاد و چهار ساله برای تست سرطان روده

Posted By : کاناداهوم/ 135

[ad_1]

کبک- Global News: به مناسبت آغاز ماه اطلاع رسانی درباره سرطان مقعد و روده بزرگ، انجمن سرطان کانادا (CCS) به کبکی های 50 تا 74 ساله توصیه می کند که با انجام آزمایش تشخیصی، خود را در برابر این قاتل خاموش محافظت نمایند. 

[ad_2]