06

ژوئن
2019

تورنتو فردا، چهارشنبه، با پانزده سانتیمتر برف سفیدپوش می شود

Posted By : کاناداهوم/ 232 0تورنتو- Environment Canada برای تورنتو و بخش هایی از مناطق Halton و Peel بارش ۱۵ سانتیمتر برف را پیش بینی کرده است. با عبور یک سیستم کم فشار از منطقه، بارش برف از صبح چهارشنبه آغاز خواهد شد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.