24

فوریه
2020

تورنتو صاحب مرتفع ترین برج مسکونی کانادا می شود

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 83 0تورنتو- Daily Hive: خبر خوب برای علاقمندان به زندگی در میان ابرها اینکه تورنتو به زودی صاحب بلندترین برج مسکونی در کانادا می شود. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.