31

مه
2019

توده یخ با مساحت دو برابر شهر نیویورک در آستانه شکستن در قطب جنوب

Posted By : کاناداهوم/ 309

[ad_1]

قطب جنوب- جنوبگان یا Antarctica، پنجمین قاره بزرگ زمین پس از آسیا، آفریقا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی است، ولی کمترین جمعیت را دارد، سردترین مکان در کره زمین بوده و کمابیش همه سطح آن با یخ پوشیده شده است.

[ad_2]