12

ژوئن
2020

توافق کمپانی بِل با شرکت اریکسون برای خرید تجهیزات شبکه وایرلس۵G 

Posted By : کاناداهوم/ 69 0کانادا- Global News: شرکت Bell Canada دومین رقیب اروپایی شرکت چینی Huawei Technologies Inc. را برای تامین تجهیزات شبکه وایرلس ۵G انتخاب کرده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.