26

جولای
2020

تنها ۵۵ درصد کانادایی ها هنگام خروج از خانه از ماسک استفاده می کنند

Posted By : کاناداهوم/ 51 0به گزارش هافینگتون پست، با افزایش نگرانی از بازگشت کووید-۱۹، بسیاری از کانادایی ها به منظور جلوگیری از شیوع مجدد ویروس، به ناچار از ماسک استفاده می کنند. اما بر طبق نظرسنجی موسسه آنگس رید، تنها ۵۵ درصد مردم کانادا همیشه در هنگام خروج از خانه ماسک می زنند. ۴۵ درصد دیگر، یا به ندرت ماسک می زنند و یا اصلا این کار را نمی کنند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.