05

جولای
2020

تمدید ممنوعیت سفر اتباع خارجی به کانادا تا سی و یک جولای 

Posted By : کاناداهوم/ 65کانادا- CBC News: به گزارش آژانس خدمات مرزی کانادا، دولت فدرال ممنوعیت ورود اتباع خارجی به جز آمریکایی ها به کانادا را تا پایان جولای تمدید می کند. در حال حاضر تنها شهروندان کانادایی، افراد مقیم و آمریکایی ها اجازه ورود به کشور را دارند.