12

آوریل
2019

تمدید ماموریت نظامی کانادا در عراق و اکراین

Posted By : کاناداهوم/ 254 0اتاوا- دولت کانادا ماموریت نظامی در اکراین و عراق را تمدید کرد. این در حالیست که زمان هر دو ماموریت در انتهای ماه جاری به پایان می رسید. تمدید زمان حضور نظامیان کانادایی نشان دهنده تعهد کانادا به جلوگیری از تجاوزات روسیه در اروپای شرقی و همچنین مبارزه با با افراط گرایی اسلامی در خاورمیانه می باشد.
هارجیت ساجان، وزیر دفاع و کریستیا فریلند وزیر امور خارجه کانادا خبر تمدید ماموریت نظامی ۲۰۰ نظامی کانادایی در اکراین تا پایان مارچ ۲۰۲۲ را اعلام کردند. این نیروها از سال ۲۰۱۵ در اکراین مستقر شده و به آموزش نیروهای اکراینی برای مقابله با جدایی طلبان تحت حمایت روسیه مشغول می باشند. این خبر با استقبال عالی مقامات و مردم اکراین روبرو شده است.
کانادا همچنین ماموریت نظامی در عراق را تا پایان مارچ ۲۰۲۱ تمدید کرده است. کانادا هم اکنون ۵۰۰ نظامی در منطقه دارد. از این تعداد، ۲۰۰ نظامی در ماموریت آموزشی NATO شرکت دارند. ۱۲۰ نفر از سربازان واحد ویژه نیز نیروهای عراقی را در مبارزه شان با داعش در شمال موصل همراهی می کنند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.