11

آوریل
2019

تماشای مناظر طبیعی خیره کننده از ارتفاعات دورست

Posted By : کاناداهوم/ 297 0انتاریو- برج ۱۴۲ متری Dorset که بر Highway 35 و شمال دهکده Dorset قرار گرفته است در سال ۱۹۲۲ ساخته شد. البته ارتفاع آن در زمان ساخت ۲۵ متر بود. از این برج تا سال ۱۹۶۱ به عنوان برج دیده بانی آتش سوزی جنگلی استفاده می شد. اما برج فعلی که در سال ۱۹۶۷ ساخته شده است برای برای بازدید عمومی از مناظر منطقه جنگلی Algonquin مورد استفاده قرار می گیرد. سالانه بیش از ۶۰ هزار بازدیدکننده بر بالای این برج صعود می کنند. برنامه بازدید از برج ماه مه سال جاری از سر گرفته خواهد شد.
مکان: Dorset Lookout Tower
۱۱۹۱ Dorset Scenic Tower Rd.
https://www.algonquinhighlands.ca/dorset-lookout-tower.php

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.