05

اکتبر
2019

تلاش ال سی بی او برای مبارزه با سرقت مشروبات الکلی از فروشگاه ها

Posted By : کاناداهوم/ 163تورنتو- بر اساس نامه ای داخلی که تحت اختیار Toronto Star قرار گرفته است، فروشگاه های LCBO از سال ۲۰۱۴ به این سو، بیش از ۹ هزار بار مورد سرقت قرار گرفته اند. عجیب تر اینکه، این سرقت ها اغلب در روز روشن انجام شده اند.