05

اکتبر
2019

تلاش ال سی بی او برای مبارزه با سرقت مشروبات الکلی از فروشگاه ها

Posted By : کاناداهوم/ 222

[ad_1]

تورنتو- بر اساس نامه ای داخلی که تحت اختیار Toronto Star قرار گرفته است، فروشگاه های LCBO از سال 2014 به این سو، بیش از 9 هزار بار مورد سرقت قرار گرفته اند. عجیب تر اینکه، این سرقت ها اغلب در روز روشن انجام شده اند.

[ad_2]