05

اکتبر
2019

تلاش ال سی بی او برای مبارزه با سرقت مشروبات الکلی از فروشگاه ها

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 94 0تورنتو- بر اساس نامه ای داخلی که تحت اختیار Toronto Star قرار گرفته است، فروشگاه های LCBO از سال ۲۰۱۴ به این سو، بیش از ۹ هزار بار مورد سرقت قرار گرفته اند. عجیب تر اینکه، این سرقت ها اغلب در روز روشن انجام شده اند.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.