24

آوریل
2019

تغییر و تحول اساسی در سیستم آموزشی انتاریو

Posted By : کاناداهوم/ 410

[ad_1]

تورنتو- دولت داگ فورد، تغییرات گسترده ای را در نظام آموزشی انتاریو اعلام کرد. این تغییرات شامل افزایش تعداد دانش آموزان هر کلاس در مقطع دبیرستان، شیوه جدید تدریس ریاضی در مدارس ابتدایی و همچنین برنامه آموزش جنسی می باشد.
وزیر آموزش و پرورش ضمن تشریح برنامه دولت، هدف آن را مدرنیزه کردن سیستم و احراز اطمینان از کسب مهارت های لازم توسط دانش آموزان برای موفقیت در زندگی ذکر کرد. طبق تصمیم دولت، تعداد دانش آموزان هر کلاس در مقطع دبیرستان از 22 به 28 نفر افزایش می یابد، تا به میانگین تعداد دانش آموزان در مدارس سایر مناطق کشور نزدیک شود. دبیرستان های انتاریو، هم اکنون پایین ترین نسبت معلم به دانش آموز در هر کلاس را دارند. تامسون تاکید کرد که در نتیجه اعمال این تغییرات، حتی یک آموزگار شغل خود را از دست نخواهد داد. همانطور که انتظار می رفت، برخی از دست اندرکاران امور آموزشی، از جمله مسوولین اداره آموزش و پرورش دولتی تورنتو می گویند بر خلاف ادعای وزیر، افزایش سایز کلاس ها به بی کار شدن 800 نفر از آموزگاران دبیرستان های دولتی تورنتو، منجر خواهد شد. اتحادیه آموزگاران دبیرستان های کاتولیک انگلیسی زبان انتاریو نیز در مورد به خطر افتادن امنیت شغلی حدود 5 هزار آموزگار در سراسر استان ابراز نگرانی کردند.
لازم به ذکر است که برنامه افزایش تعداد دانش آموزان هر کلاس طی 4 سال اعمال خواهد شد.
دولت همچنین پاییز امسال، برنامه درسی آموزش جنسی را در مدارس استان ارائه می کند. با این تفاوت که مبحث هویت جنسی به جای کلاس دوم ابتدایی، در کلاس هشتم تدریس خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش همچنین شیوه جدید تدریس ریاضی در مدارس ابتدایی را طی 4 سال آینده به اجرا می گذارد. به این ترتیب شیوه معرفی شده از سوی دولت لیبرال به نام discovery math از سال تحصیلی آینده مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. دولت امیدوار است با حذف این شیوه تدریس، عملکرد ضعیف دانش آموزان انتاریویی در آزمون ریاضی را بهبود بخشد.

[ad_2]