19

مارس
2020

تغییرات در ارائه خدمات غیراضطراری پلیس تورنتو در پی شیوع کروناویروس 

Posted By : کاناداهوم/ 180

[ad_1]

تورنتو- Global News: بزرگترین اداره پلیس انتاریو، به دلیل شیوع کروناویروس تغییراتی را در نحوه خدمات رسانی به مردم و رسیدگی به موارد غیراضطراری اعمال کرده است. 

[ad_2]