16

ژوئن
2020

ترودو وعده داد:  برنامه حمایتی دولت تحت عنوان CERB تمدید خواهد شد

Posted By : کاناداهوم/ 76 0به گزارش سی بی سی نیوز، جاستین ترودو، نخست وزیر، امروز اعلام کرد برنامه حمایتی دولت تحت عنوان CERB تمدید، و جزئیات آن در روزهای آینده اعلام خواهد شد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.